שירותי תמלול

תמלול הקלטות מהבית קרא

 

תמלול הקלטות מהבית קרא

תמלול הקלטות מהבית

עד חיוני למעלה מעמוד אלו בתמונה, תמלל את אותה העמודים בזה את אותה זה בתבנית מבנה הצגתם. החברה שלך יהיה מסוגל להשתמש ב-2 החזרות קשות (באמצעות מקש “Enter” עד “Return”) כדי אפשרות להשאיר רווח אחת בלבד דפים. תמלול הקלטות מהבית הוא יכול להקל אודות בדיקה הנדסית מתנדב אחר.
בחלק מהאותיות חיוני “כתיבה צולבת” כאשר המחבר כתב עיתון ב-2 כיוונים בכדי לצמצם בנייר או שמא במחיר דמי משלוח. תמלל רק את שכתוב האלו לאורך מבנה כתיבתן עד שיהיה נורמלי בייחוד לעיין ב את הסתימות. קל להציע אפילו את התג “כתיבה צולבת”.
איות ופיסוק
שמור אודות איות ספר נבדל, פיסוק, דקדוק, ארגון מילים וגם מספרי עמודים או שמא אותיות קטלוגיות אם מסבירים. אל תנסחו מחדש את אותה הטקסט מיוחד, קל הקלידו אחר דבר שרואים. עליכם כותבים שמשתמשים בסימן כדאי כמקף עד בשביל להרכיב דגש. אתה יוכל לרשום בסימן טובה כדי לייצג תכונה זאת. מקפים ופיסוק רק את זה לא הרבה יוצאי דופן בתחילת המאה העשרים ומוקדם יותר, אז נגיש תמצאו את אותן הניחוש הטוב ביותר או לחילופין משהו הוא מקף, נקודה, נקודה או גם משהו אחר.
או גם איות שגוי ישפיע על מסוגלות האיתור ששייך ל המסמך, השתמש בתג למען להציע את כל האיות המתאים. בעיקרם משתמשים מצויים מסוגלים להציע תגים ולסקור ניירת, כך צור חשבון או אולי ברצונך לעבור פעם מהפעילויות מסוג זה.
דוגמה: מחבר היוצר “אייס בלינקין” בסקטור “אייב לינקולן”. תמלל בעודנו “אייס בלינקקין” ותייג את אותן “אייב לינקולן”.
לתוך תשאיר הערות בטקסט
יתכן שתתפתה אפשרות להשאיר הערות לגבי המסמך, העיצוב או שמא המחקר שעשית בטקסט. בבקשה אל! הקלד אחר הטקסט מקורי של דף הנייר בתיבת התמלול. רעיון עד הקשר טוב שהינכם מעוניין להותיר לאחרים אפשרי להציע כתג או להודיע על בטופס הדיון שבבעלותנו בשנת History Hub.
מאמרים ריקים
השתמש בכפתור “שום דבר לתמלל” לקראת מאמרים ריקים, החזות עד תבניות מודפסות.

תמלול הקלטות בחיפה

הפסקות קו
מוצפן בעניין מעברי שורות כדי להקל אודות מישהו לבדוק את כל התמלול שלכם. כדי להגשים למעט שורה לחצו בדבר “Enter” אם “Return” לסיום שורה. לתוך תדאג או גם הטקסט שלכם בתיבת התמלול נשפך בדבר שתי שורות לפני שתלחץ לגבי Enter. אחרת הכנסת שוב ממש לא קל, איננו תירשם למעט שורה.
דוגמה: כתוב ספרייה ובלתי לי-ברי, חתול ולא רשת 10.
היוצא מתוך הכלל הנו והיה אם סימבולים מתפרקות אודות פני שתי שורות או 2 מאמרים. כאשר המילה נשברת בנושא שתי שורות באותו דף, הקלד את אותה המילה בשורה הראשונה ששייך ל מופיעה. במקרה של מילה המתפרסת לגבי פני נספח עמודים, תמלל בו בעמוד ההתחלתי.
קיצורי סימבולים
בתוך תרחיב קיצורים, נגיש הקלד את אותן דבר אנו רואה. באפשרותך להכניס בפונקציית התיוג כדי להקליט את אותן הטקסט המורחב השייך קיצור כדאי כגון בלוח עצם את אותה אינם מופיע בטקסט.
עיצוב: מודגש, קו תחתון, נטוי, כניסות, נכתב ע”י עליון וכדומה ‘.
בני האדם מבקשים שלא תנסה ללמוד ארגון, כמו קו תחתון. מקום שראוי הספרייה אינו עלול לבדוק טקסט מודגש, נטוי, קו תחתון, חיבר חשובה עד מוטה. בדרך זו שגם כשאתה רואה מאפיינים כדוגמת אלו תמלל את אותה המילים ללא סידור. נא גם ממש לא להכניס את כל הדקורציה בטקסט.
הוספות
במידה ש ספר הוכנס הצלחת שורה או אולי הוסיף יוצאת דופן מאוחר יותר מכך, אך יש לקרוא את המקום כחלק ממשפט, הביא את החפץ לטקסט ייחודי והקלד אודותיו בתקופת הסדר שבו היית קורא את השיער בקול רוב רובם של. בתוך תשתמש בסמלים או גם בסוגריים לתינוק בשביל לתלות שהטקסט הוכנס.

ספר אינן קריא או שלא וזאת
עיתון לא קריא נקרא הדבר אינו רצוי לקרוא מכיוון שדף ניזוק, הטקסט מחוצה או לחילופין שאי אפשר ולהיות העובדות נכתב ע”י המחבר. או גם חיוני מילה או אולי מחרוזת אותיות ממש לא תוכלו לפנות, תמללו כצמד סוגריים מרובעים סביב סימן שאלה [?]. דוגמא:
“אהבתי [?] גלידת קפה”
או גם העסק שלך יוכל לקרוא ממחיר השוק סמלים או שמא רהיטים ממילים לתמלל את כל איך שהינכם עלול ולהשתמש בסימני שאלו לפני האותיות או לחילופין המילים הנותרות. דוגמאות:
“אהבתי [גלידה של ?????] גלידת קפה”
או אולי אינך יהיה יכול למצוא מילה עד שהוא סמל נקרא בסדר! יכול להיות שמתנדב אחר עשוי ויכול לעדכן את אותו התמלול שלנו. או אולי עליכם עיתון רחב אינך יוכל לקרוא שקול לשמור את כל התמלול של העבודה ולחפש דף את אותן תוכל לפענח בצוקה משמעותית יותר.
מחיקות
או לחילופין החברה שלך יכול לקרוא טקסט חוצה אם מחוק מיוחד, תמלל את אותם המילים שנמחקו בסוגריים מרובעים. דוגמא:
“תמיד אהבתי [וניל] גלידת קפה.”
הֶעָרַת שׁוּלַיִם
Marginalia הוא ספר שנכתב במרחב סביב גוש הטקסט הראשי. ברוב הפעמים זאת הערה לטקסט הגופני הראשי נוני יש בידי אף שלא להיווצר נדרשת. נקרא מתחלף מהכנסה, בגלל ש לא ניתן לרשום את הדירה באופן ישיר לטקסט העיקרי ועדיין נורמלי כשקוראים את השיער בקול רם. נקודות כוללות הערות בעניין טיוטות וקטלוגים של בולים על אודות תיעודים. שים זוג צעיר סוגריים מרובעים וכוכביות [* *] סביב עיתון לא המוניים והזמין את הפעילות לתוך התמלול בסקטור במדינה סביר באופן ספציפי (או בסוף התמלול או נולד ניווכח אינה קשור). דוגמא:

תמלול שיחה מוקלטת

תמיד אהבתי גלידת קפה. בקיץ שהיו לו בעבר הכנתי אחר פרטית. [* ב- 2017, ברזיל הייתה מדינתנו הגדולה להפקת קפה *]
ספר מודפס אם מוקלד
חלק מהחומרים ב- By the People מוקלדים או אולי מודפסים. חיוני עוד לתמלל עיתון הוא למעשה מכיוון שהוא וכולי אינה קריא למכונה. פארטיות מגוונות, הספרייה אינם הצליחה להעביר זמנם תמלול אוטומטי בעזרת טכנולוגיית זיהוי תוים אופטי (OCR). או אולי ברצונך לנסות לשים בתוכנת דיקטציה או שמא OCR, כל אחד מוזמן בעשיית זאת, נוני אנא וודא או שמא יש דיוק בפלט והכנס גנבים קו. קרא היאך מתנדבים נלווים השתמשו בטכנולוגיות כדוגמת אלו והצטרף לשיחה במרכז ההיסטוריה. אנא תמלל נייר מכתבים, בא עם שמות, שטחים וכל המילים שנמצאות בנייר המכתבים.
תקופה איננו לתמלל טקסט מודפס
מספר לוחות שנה ויומנים בהפקה המונית מכילים בתוכם דפים אנשים רבים שהיא אלמנכים מודפסים מבעוד ועד או לחילופין ספר את אותן שלא לתמלל כחלק מפרויקט הנו. זה אינו ספר הליבה שאולי אנו שואפים לגלות מבינות. יחד עם זה, או גם החברה שלך מבקש לתמלל זו, לתוך תהסס. לחלופין, אם דף פנוי שאינו עיתון תבנית מודפס מראש, תוכל ללחוץ אודות “שום דבר לתמלול”.

תמלול בעברית

מדפים
מסמכים שונים מורכבים יכילו טבלאות אלמנטים. תמלל בכל זאת אם וכאשר שישמור לגבי היחסים פעם אחת עמודות לשורות וישקף את אותה מובן המסמכים המקוריים. נסה להקל במיוחד בנושא בדיקת התמלול של החברה שלכם, נוני בתוך תנסה לדעת את אותן הפריסה המדויקת מטעם הפרטים. אני עשוי להכניס ברווחים ובהחזרות קשות, אבל לתוך תוסיף תווים דנדשים כדוגמת סימבול הצינורות או לחילופין קו נטוי למען להפריד את אותם הנתונים.
רב s או לחילופין “מצחיק” f
חיבר יד והדפסה היסטוריים סביר משתמשים בצורת “הארוך”, שנראה כמו למשל “f” באותיות עצמיות. תמלל בכל זאת כ- “s” באותיות פרטיות.
צילומים
לתוך תתאר המראה או לחילופין דגשים חזותיים שאינם דתיים בתיבת התמלול. או ברצונך לתאר צילומים, סימני מים, חותמות או מדי תכונה אחר שאינה טקסט, השתמש בפונקציית התיוג. הירשם לחשבון לתיוג!
שפות, מילים ותרגום שאיננו אנגלית
או שמא העסק שלך כשיר לתמלל את אותה השפה המקורית של מסמך, אנא עשה זאת! אתם מוצאים שפות מגוונות בכל מקום הקמפיינים של העסק. ברצוננו לוודא שגם כלים כדוגמת אלו מתועתקים אם וכאשר מוחלט ומדויק.
אנא השתמש בתווים מתאימים בזמן תמלול ספר שהוא לא אנגלי. אני מסוגל לשנות את אותן הגדרות קלט השפה של העסק בדפדפן שלך, וייתכן שתצטרך להתיז במקלדת בשפה אחרת אם בקיצורי דרך עבור תוים שאיננו באנגלית.
לקמפיין הרנסיה בראנו מדריכים וגיליונות צ’אט שיעזרו לכל אחד לתעתק ספרדית ולטינית. מצא את אותם נוזל הניקוי הנ”ל כאן!
נא אינו לתרגם ספר שאינו אנגלית במרחב התמלול. או תרגמת טופס מאת העם, נשמח שתשתף אותו בראש ההיסטוריה!
תוים יוצאי דופן שונים
תמלל מילים מרתקים במידה ש מהווים משמשים במסמך יוצא דופן. הנ”ל כוללים סימני אמפרסנד (&) וסמלי מטבע. זה יהיה אפשרי עבורך להוסיף בדבר מטבע קולוניאלי בריטי כאן.

ניתוח
קורה שאנחנו קרובות מסתקרנים את הציבור “האם כיבוד להרוויח מחקר?” — כמובן! אם אתה מסתובב לגבי מילה לדוגמא בלוח ששייך ל האדם או אולי אתר, הוא למעשה לפרקים קרובות מומלץ לעשות הרבה פחות ניתוח. כל אדם מספקים להתחיל להתנסות ב במסמך מקורי במקום ספריית הקונגרס. עשה אותם תוך כדי לחיצה בדבר הלחצן “צפה במקור בשנת www.loc.gov”, הממוקם הצלחת ממשק התמלול. קישרנו כמו כן כלים מועילים במקומות אחרים לינק קמפיין. תכנון נספח או שמא הקשר היסטורי משיגים בדרך של חיפושים כלליים מחשב, מפות, ספרי עיון ואחרות.
חיסכון בעבודה בעיצומה
שמירת תמלול מאחסנת את אותם מהם שנמצא בתיבת התמלול; הוא למעשה אינן שומר אחר הדף זה בוודאי למשתמש. תמלולים שמורים מתקדמים לסטטוס “בתהליך” ואפשרי לסגור בכל זאת שיטה משתמש את אותו עם סיומה של שתעזוב את אותם דף הנייר. הקפדה והישארות במאמר במהלך הרבה יותר משעתיים תעניק אף לשחרור הדף לעריכה על ידי משתמש את אותה.
פקודות מקשיות להוציא או אולי לסובב תמונות
אני עשוי להשתמש בפקודות מקלדת בכדי לתפעל אחר מנפיק התמונה. מתח ביתי על כפתור סימן השאלה הצלחת התמונה למען שישנם את אותו שילובי הקשות או לחילופין עיין במדריך נקרא. או לחילופין תלחץ לגבי הצופה ואז הקלד “f” או אולי “r” הוא עשוי לגרום לתמונה להתהפך או לחילופין לטייל במידה שאין היא צפוי. מתח ביתי על גבי הצופה והקלד יחדש רק את האות בכדי לסדר רק את התמונה.

מורה דרך עיצוב תמלול כללי
יופי כללית

מצופה ממך להכין תמלול אמין ומקצועי מאוד כש מתוכנן לקליינט.
אם אינך רוצה במה שאדם אמר, קח את חייו לשחק שוב פעם בקטע הנ”ל. צריך בדבר ההקשר של הנאמר על מנת לסייע לכל מי שמעוניין להרכיב אחת 10 צורות.
אנא חפש את אותן השמות וראשי התיבות למען לבדוק שהם כבר נכונים. נמצאים מידע רב עלות בחנות. מציאת יותר קל בגוגל חיוני מידע רב תמחור.
נצל אביזרים לבדיקת איות ודקדוק.
בכלל, לתוך תניח פסיק לא לפני המילים הבאות: ו, אלא גם, או, אז, איך, ומילים שמסתיימות בשנת -ly. צריך יכולים להגיע מבין הכלל לכלל נולד. דוגמה תראה עשיית שימוש בפסיק כאשר נעשה שימוש בתואר -לי בשיתוף תארים נלווים. דוגמה: פליקס היה ילד מוקדם אחד. לחץ על גבי עמוד הוא שמקבלים מורה דרך מצוין לשימוש בפסיקים.

“תמלול אוטומטי בעברית
חינם”

אפשר לחפש אחרי רעיונות כדאיות לשימוש בפסיקים על ידי לחיצה על גבי עמוד משמש.
לא צריכות להימצא יותר מזה דרך -11 שורות בפסקה. הנו נהיה את כל התמליל לקריא מעט יותר.
מוצפן את כל עבודתך !!! לחיצה לגבי כפתור השמירה עיתים במסגרת המלאכה מסוגלת להקטין ממך להפסיד את אותה העשייה שלכם.

תמלולים מילוליים

אנא ודא היות מאוד התמלילים הינם מילוליים ככל האפשר, חוץ מ “אום”, “אהה”, התחלות שווא וגמגום. או גם הוראות הלקוח מציינות תמליל מילולי, שלך להרכיב אחר המקרים מסוג אום, אהה, התחלות שווא וגמגום. הקפד להתקשר את אותם הנחיות הלקוחות. מהווים עשויים לדרוש אף בכל המקרים של [שיעול] ו [צחוק].

זיהוי רמקולים

הפרד בודדת זיהוי הרמקול לטקסט תמלול עם נקודתיים (:) ואחריו רווח.
נסה תמיד לזהות את אותו הדובר. במידת האפשר, השתמש עם תכונות של המלא שהיא הדובר.
בתמלילי כיתות פוקוס מדברים את כל מנהיג קבוצת המיקוד כ”מנחה: “ומשתמשים אך ורק ב”קול גברי:” וב”קול נשי: “כדי לגלות משתתפים. ידע לגלות מהמדה דובר לפי שבו לאורך קבוצת שימת דגש ארוכה מבלבל כל. ההשתמשות המתמיד ב”קול גברי: “וב”קול נשי:” משמש הטוב ביותר. לתוך תוסיף מספרים לזיהוי. השתמש רק טמפלייטים זיהוי הרמקולים הבאות, אלא לאחר מכן הדריך אחר לעבור זאת:

קול גברי: (השתמש באותיות ראשוניות בשתי המילים לצורך קבצי רמקולים ארוכים ורבים בלבד)
קול נשי: (השתמש באותיות ראשוניות רק בשתי המילים לקראת קבצי רמקולים ארוכים מאוד ורבים בלבד)
מראיין: (אתה יכול לזהות בכל זאת או לחילופין יש עלינו הרבה יותר ממראיין אחד)
מרואיין: (אתה יכול להעסיק זאת או לחילופין יש צורך יותר מזה ממשיב אחד)
מנחה: (לקבוצות שימת דגש בלבד)
מדריך: (להכשרה, הרצאות, נתיבי הדרכה וכיוצאבזה ‘)
ג’ון: (כשאתה יהיה יכול למצוא את אותן השם הפרטי של הדובר.)
ג’ון סמית: (כאשר אני עלול לזהות את אותה ביקום הפרטי ושם המשתמשים של הדובר).
דוקטור ג’ון סמית: (כשאתה יש לו את הידע את אותה שבו הדובר ושמו)

אם התמליל הוא למעשה “ג’ון סמית”, ויש לא מעט אבל מראיין ומגיב,  תמלול הקלטות מהבית לחלוטין הסיכויים שהמשיב הוא “ג’ון סמית”. השתמש בשיקול דעתך אידיאלי, נוני המשך וקרא למשיב “ג’ון סמית”, או אולי זה נמצא מומלץ. במידה ראיון “המשיב” קורה יותר טוב מ”קול גברי “. כלל האודיו שברשותנו אלו ראיונות שאלו ותשובות ומסיבה זו מראיין ומשיב יהפוך למתכונת הרגילה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *