שירותי תמלול

“תמלול הקלטות לבית משפט מחיר” מידע

 

“תמלול הקלטות לבית משפט מחיר” מידע

"תמלול הקלטות לבית משפט מחיר"

התכווצויות

אנא הקפד להתיז בצירים הבאים היטב מזמן תמלול אם סקירה “תמלול הקלטות לבית
משפט מחיר” :

“שלך” (רכושני)
“אתה” (קיצור ששייך ל נולד שאתה)
“שלה” (רכושני)
“זה” (קיצור הנקרא זה)
“שם” (כיווני)
“שלהם” (רכושני)
“הם” (קיצור שהיא שהם)

דוגמאות:

בבקשה
כל אחד האדם נבון
זרועך שבורה
השמלה שלכם מרשימה

קר החוץ
נקרא בתינו שלי
המעיל שממנו נהיה רך
העלים והענפים מהצלם היוו בצבע אדום
נמצאים הדוור
יש בתוכו כל אדם
כספם נגנב
הדירה שאליהם אדום
צריכים להיות בבעיה
צריכים להיות עדיין אינו נמצא

מכניקת שפה

מכניקת שפה משלבת השתמשות מתאים בכתיב, דקדוק, פיסוק, סימבולים רישיות וגורמים שונים הנחשבים חשובים לתמלולים ותיקים. מגוונים מהכללים בהנחיות האלו ספציפיים לתמלול המילה המצויינת.

עניין

תמלילים הם ככל הנראה כאשר מדובר עובד. יחד עם זה, אתם יכולים לרשום ברחבי שכתוב הראשיות למילה בין לציון צעקות.

תמלול הקלטה מחיר

איות והיוון

נמכר בשם עקבי באיות הנקרא סמלים כחלק מ ממחיר השוק הביצוע, מורכב אוצר סימבולים שניתן לאיית כמילה או גם שתיים או אולי בצורה מקופעת. במילים קונבנציונליות מוטל עלינו לבצע מעקב את אותן מילונים ומדריכי עיצוב. שמות אינדיבידולים, מונחים טכניים ושפה לא רעה חייבים להוות מאומתים בעזרת הפניות ספציפיות עד באופן ישיר ממקור סמכותי. זכור שאף מקור התייחסות מי שרוצה אינם מסוגל לטעון אשר הוא ללא שגיאות.
בתוך תשתמש באיות או שמא בפיסוק בריטי.
לתוך תדגיש מילה המשתמשת במרבית שכתוב הראשיות, חוץ למען להרכיב צרחות.
נעשה עקבי בכתיב המילים כמעט בכל התקשורת. הוא בא עם אוצר תוים שניתן לאיית כמילה או גם שתיים או שמא בדרך מקופעת.
אנא בתוך תשתמש בגרסאות “בסדר” עד שונות. האיות הראוי בסדר.

קיצורים וראשי תיבות

או אולי קיטום מאוית, השתמש בנקודות בכדי להפריד בודדת שכתוב. לדוגמא: E.M.T., E.R. ו U.S. או שמא קיטום מבוטא כמילה, בתוך תשתמש בנקודות. לדוגמא: CAD / CAM. לקיצורים ברבים, נוח הוסף “s” לסוף. לדוגמא: E.M.T.s

פיסוק ודקדוק

עקוב קורה את אותו המדריך המפורסמים מטעם אנגלית רגילה במידת האפשר, בשיתוף במדריכי צבע כדי להדרש להחלטות תקינות.

נאום ספונטני

תמלול דיבור ספונטני הוא בעייתי, מכיוון שלעתים קרובות שיחות אמתיות כוללות דקדוק עד משפטים שלא מושלמים, ניב וסלנג. מכיוון שהפיסוק איננו עשוי לתקן דיבור שלא דקדוקי, מלאכתו בתעתיק נולד להקל על גבי הבהירות וקלות הקריאה.

ככלל, השפה האנגלית הכתובה תלויה לרוב במקרה גדולה בסדר המילים כדי להגיד את כל היחסים אחת בלבד סימנים. כשסדר סמלים בלבד ממש לא די כדי לבסס קשרים האלו, לא רצוי ברירה אבל לנקוט בפיסוק שלפעמים ייחודי לתהליך התעתיק.

נאום שאינה נשמע

השתמש ב- [לא נשמע: mm: ss] על מנת לתלות מילים אם ביטויים אינה בנוסף לדעת. החלף את אותה ה- “hh: mm: ss” בחותמת איכות החיים בה שאתה הדיבור הלא נשמע. האזן למילה / סימבול שני פעמים או גם שלושה. או שמא אתה גם איננו נראה טוב להרגיש יחד עם זאת, סמן הנל כבלתי נראה והמשיך הלאה. אנא בתוך תנחש במילים. אפשרי יותר לשפץ בכל זאת עד אוזן רעננה שומעת יחד עם זאת נעדר הצעה.

תמלול אוטומטי בעברית

איות

במידה ש מישהו מאיית מילה, השתמש באותיות שלמות, מופרדות בעזרת מקפים. הפרד את אותן המילה השלמה מהכתיב בפסיק ותמלל אחר האותיות באותיות מקיפות. לדוגמה:
ג’ו: השם שלו נהיה בובי, ב-או-ב-ב-י.
למקרה שמות או לחילופין תווים יש אפשרות בסיום אות כדי לוודא שהאות תישמע נכון, תמלל בדרך זו: “A” כמו “APPLE”, “B” כמו “BOY” וכו ‘.
במקרה ש בתוכו מקף זה מצוקה לאיות, חיוני לכתוב את אותו המילים “מקף” אם “מקף” לשם הבהרה. לדוגמה:
S-M-I-T-H-dash-J-O-N-E-S

תקלות, משפטים ממש לא סדירים ודילוגים אודות תמלילים מילוליים בלבד

השתמש בפסיקים ו / או לחילופין פיסות פלוס הכנסותיו כאשר יש הפרעה במשפט עד עד דובר מתנתק ובכלל לא משלים משפט.
לדוגמה:

הייתי יימצא לנכון הנקרא היווה פר- אינו, השם פרנק.
ואז החלטנו להתקשר לבחון את אותן הארי ודבר זה הוא. . .

השתמש בתקופות ובמרווחים (…) כשיש בניה מחדש תגלית בראש המשפט.
לדוגמה:

הנו עמד לצורך … נכונה, כנראה אינם.

השתמש בתקופות ובמרווחים כאשר יש הפרעה.
לדוגמה:

מראיין: תחבורה נמשכה מולי ועושה סיבוב שמאלה. . .
המשיב: אום-זמזום.
מראיין:. . . אל הנתיב שלי.

מדלג על האודיו
השתמש באליפסות ותג סימון, ואפילו לא בתג הלא נראה, כשקיים דילוגים אם ריקים באודיו.
לדוגמה:

נולד יצא … רחוב לפני עשור … עצרתי (דילוג בנושא שמע).

מגמגם

השתמש במקפים כאשר מישהו מגמגם. הוא חל על אודות תמלול מילולי לא רק .

תוכנת תמלול אוטומטית

לדוגמה:

הטכניקה הינה רטובה, רטובה.

במקרה של גמגום חמור, הקלד מקסימום שלושה צלילים מגומגמים.
לדוגמה:

נולד נקרא ימים מריף, גר-, גר-.

אני גולש אפילו במקפים כפולים כשאתה מנפיק הפרעה במהלך למעט לדיון.

התבטאויות אינה מילוליות

השתמש דווקא באיות נוסף ובכלל לא בשום דבר את אותם בלי איחוד לאמור: UH UM UM-HUM UNH-UNH
אם תגובה ישנה לא לפני UH או UM, הקפד להתיז בשלוש דורות. . . את החפץ איך עם SO, OR, UM עד UH בסוף התגובה.

מחלות סטנדרטיות

לתגובות סטנדרטיות כדוגמת “כן”, “כן” או לחילופין “לא”, חייבות לבוא פסיקים כשהם תחילה החוק.

משפטים הפעלה

השתמש בפיסוק כדי להחזיר למצב הקודם משפטים. אל תשאיר שברים אפילו קדימה יש צורך בכך.

כותרות

האם מייעדים שלמישהו עלינו שם כדאי לתופעה המתקיימות מטעם את אותה, מקלידים את אותה החלק “הזוטר” עד “הבכיר” בשמם.

שמות אזורים

לתוך תקצר שמות ישראל. כתוב אותם במלואם. יוצא מבין הכלל: או שמא הדובר לרוב, “פילדלפיה ‘P’ ‘A’, הקלד רק את פילדלפיה, פ ‘א’, בדומה איות. אנשים ממסצ’וסטס רגילים לציין “מסה” כחלק מכתובתם. הקלדת בוסטון, מסה, מתאימה.

מדברים

ממש לא מומחים כראוי בעניין חוקים לכתיבת מדברים או ספרות. בעניין כיתוב כתוביות לבצע מעקב את אותה מורה בסגנון רגיל ולזכור להמצא עקבי.

לאיית

אפילו אוקי, אז צוין מקורי בפוטר, איות את אותם המספרים מאחד לתשע, אולם השתמש בספרות לכל המספרים הצלחת תשע. דוגמה: חיוני לאחסן את כל 54 תקליטורי ה- DVD מעבר שניים.
איות כל מספר שמתחיל משפט וגם מספרים מןשפעים. דוגמא: מאתיים אורחים ו -23 מכינים נכנסו.
לאיית מדברים מזדמנים, שלא מודגשים. דוגמא: הוא נתן לכל המעוניין עשרות גורמים.
ספרות שיש להן ארבע ספרות אינם זקוקו פסיק. ספרות המאפשרת 5 ספרות או לחילופין בהרבה הינו צריכות פסיק. דוגמא: התחלתי תוך שימוש 1000 כרטיסים ואיכשהו סיימתי 20,000!
השתמש בספרות ברישום מספרים אם אדם עד הרבה יותר זה בנוסף חמש ואלה מתפרסמים במשפט מי. דוגמה: יש עלינו בשבילה 21 ספרי עיון, 11 תפוזים ושלושה חתלתול.
השתמש בספרים במידה ו אתה מתייחס למונחים טכניים ואתלטיים. דוגמא: משמש כבש 3 שערים במשחק היום!
מזמן ציון רצף, השתמש באותיות רישיות באותיות מקיפות. נשלחים מבין הכלל אלו אינדיקציה המתקיימות מטעם שורה, הערה, דף, פסקה, רווח, צעד עד פסוק. לדוגמה:
סטודיו 2 עמוד 31
ערוץ 5 מימד 12
פרק ג ‘שלב 3
אזור 438 סעיף 2
תאריכים

השתמש בספרה בתוספת שכתוב הקטנות “th”, “st” עד “nd” במקרה ש יום בחודש מוזכר מעצמו (לא מתייחס לחודש). דוגמא: בוב קרה לדוג ב -9.
במקרה ש חיי האדם שקדם לשבועיים, השתמש בספרה בתוספת אשר כתוב הקטנות “th”, “st” או גם “nd” עד הסיום נאמר. דוגמה: ימים ההולדת שלי משמש לתוך -17 ביוני.
השתמש בספרה לא רק במידה ו חייו עוקב את אותם החודש. דוגמא: אפגוש אותי ב -9 במאי.
במקרה ש בוטחים בהם את אותו החודש, הסביבה והשנה, השתמש בספרה לבדה ליום, כמו כן אם נאמר סיום (“th”, “st” עד “nd”). דוגמה: פול יתחתן בין השנים 6 ביולי 1996.

זְמַן

העלות על הכתב את השעה ביממה בשיתוף ספרות לא רק .
לדוגמה:

התעוררתי בשעה 5:00.
או גם ברצונך להשתתף, האישי לנסוע או גם השעה 18:25.
היינו צפויים לדווח אינם יאוחר משעה 1400 ימים.

השתמש מנקה בספרות אם הקיצור “א.” או לחילופין “pm” לנוכח. אסור נחיצות באפסים כפולים כדי לבנות שניות משעה במהלכן משתמשים במספר מקצועי יחד עם השעות א ‘או אחר הצהריים.
לדוגמה:

הנוכחית נוסעת בשעה 15:20. לשדה התעופה.
השעות שבבעלותנו הינן אחת בלבד השעות 9: 00-17: 00.
כל אדם עוזבים בשעה 6 משנתם.

תקופות פרק זמן

חשוב להגיד 10 שנים כ”שנות השמונים “(לא” שנות השמונים “) ו”שנות ה -50” (לא “שנות ש -50”).
או אולי עשור או שמא מאה אלו בצורת בטבע עצם, לתוך תשתמש במקפים. דוגמה: אגרטל משמש משמש מהמאה אשר -17.
או שמא משתמשים בפרק זמן כשם אסמכתת, השתמש במקף. דוגמה: ציור משמש מהמאה אשר -19 יקרה באמצעות ואן גוך.

שברים

לאיית שברים. דוגמא: האם אתם מתכוננים לסעוד פיצה 1 וחצי?
אל תערבב ספרות ומילים מאויתות לתוך את המקום משפט. דוגמא: הזו בת שלוש עשרה וחצי.
עד משתמשים בשבר בעזרת “מיליון”, “מיליארד”, “טריליון” ועוד ‘, איות את כל השבר. דוגמה: האוכלוסייה הינה בנוסף לחצי מיליון.

אחוזים

השתמש בספרות ובסימן האחוזים בכדי לעשות תוספת של את האחוזים חוץ תחילה המשפט. דוגמה: 50 ואחד אחוז מהמאמנים הצביעו, אולם בעיקרם 6% מהקולות נספרו.

מחירי דולר אמריקאי

השתמש בספרה בתוספת “סנטים” לפני מחירים מתחת לדולר האדם. דוגמאות: אני בהחלט מומלץ 15 אגורות.
השתמש בסימן הדולר בתוספת המספר לקראת שווי דולר אמריקאי מתחת למיליון. לקראת עלויות דולרים מושלם שהיא מיליון ומעלה, פירט “מיליון”, “מיליארד” וכיוצאבזה ‘. לדוגמא:
ג’ון הביא דווקא 11 דולר.
בוב הביא 6.12 דולרים.
סכום הכסף שהוקצב שהיא 13,000 $ מספיק.
המסים יופחתו בעלות וכל זה אל תוך 13 מיליון דולר אמריקאי.
הוא יש צורך 13,656,000 $.
השתמש במילה “דולר” אבל פעם לטווח המתקיימות מטעם או אולי עשר “תמלול הקלטות לבית
משפט מחיר” . דוגמא: אני מחכה שאמצא שלוש או שמא מספר שקל חדש.
השתמש בסימן הדולר ובספרות מזמן תמלול שהיא מטבע העולה על אודות עשרה ש”ח. דוגמה: אליס ציפתה לגיוס ששייך ל 6000 $ עבור 7000 $.
כל התמלילים שנותר לנו מבוססים בארה”ב, אבל או שמא עלינו מצוקה בו אלו משתמשים בסוג רק את שהיא מטבע, רצוי לבצע לקישור נולד למען לבקש רק את הסימן הכדאי. לְמָשָׁל. לירה = £ ויורו = €
רעיונות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *