שירותי תמלול

“תמלול אוטומטי בעברית חינם” איך

 

“תמלול אוטומטי בעברית חינם” איך

"תמלול אוטומטי בעברית חינם"

בשביל למהר את כל התעתיק דאז יותר מזה, אנו בפיטר פן מבקשים אינו תציין לפני ספר מודפס מתחילה אם חתימות בעזרת סוגריים. אתה כמו כן שלא מומלץ לתלות התחלה וסוף ששייך ל דף בשיתוף [[דף התחלה]] [[דף סוף]].  “תמלול אוטומטי בעברית
חינם” אלמנטים אלה מעדיפים להיות מבוצע תמיד או אולי אתר מתיר לך ביותר.

לתוך תדאג לציון מדברים עילאיים, תאריכים או לחילופין סימבולים, כגון 2 עד מקדונלד, המאפשרים תוים מצמידים או לחילופין ^ סמלים. הם ככל הנראה נגיש אלו כתובים כמקדונלד, חסר קישור לכל ערך חשובה שנכתב בטקסט מקורי.

הכנסותיו בטקסט — או לחילופין נתקלת במילה שהוכנסה למשפט או סמל בטקסט מיוחד, אנא הכנס אותה למשפט והקלד אותה לאורך סיכום שהיית קורא אודותיו בקול. אסור נחיצות להשתמש בסמלי ספר או אולי בסוגריים כדי להציע מילה שהוכנסה.
סימנים שנמחקו או אולי סימני אלפבית שנמחקו בטקסט המקורי — אנא כתוב “חוצה דרך” או שמא “חוצה”, במידת שצריך, בסוגריים כפולים עבור ואחרי המילה או הביטוי שנמחקה או אולי נמחקה.
לדוגמא: הייתי באמת [[חוצה]] שונא [[/ חוצה]] לא חפץ בו את אותם הריח של ביצים רקובות. או שמא שאני כן [[חוצה]] שונא [[/ חוצה]] ממש לא מוקיר רק את הריח המתקיימות מטעם ביצים רקובות. ראה נוסף על כך דף לדוגמה.

ניתן למצוא הנחיות מסובכות לשולי שוליים (הערות נוספות וכדומה ‘על המסמך), טבלאות ונתונים בעמודה ותמלול תמלילים, שתוכלו למצוא בהוראות המתקדמות.

שירותי תמלול מחירון

זה בסדר או שמא לא מומלץ לך משך להשלים אחר התמלול. בגדול הוספת משפט או גם שניים מקלה על אף אחד לא אחריו להכנס לעיסוק להמציא אותו. מפעם לפעם קרובות שניים אם הרבה יותר מתנדבים יודעים לחפש עבודה בשיתוף כדי לסיים תמלול. מהראוי ביט מעניק.

יתר על המידה פריט משתנה, אנא קרא את אותו תיאור הפעילות עבור שתתחיל. רצוי להבין וגם להערות שנותרו בעמוד תמלול, ובבקשה אל תמחקו את כל ההערות הקודמות שהשאירו מתנדבים נעבר לכך. מסוג זה עוזרים לך לבצע מעקב את אותו עדכונים, להקליט מידע לפרטים נוספים לגבי אוספים ולסקור שאלות.

תמונות
האם אתה רואה שרטוט, תמונה או לחילופין חותמת / חותם, אנא השתמש במילה “תמונה” או גם “חותמת” ועוד ‘הממוקמים בסוגריים כפולים: [[תמונה]] [[חותמת]]. או לחילופין יש צורך כיתובים או ספר המשויך לתמונה, אנא תמלל זה.
או שמא הוראות קפדניות של שבו אנו עובדים אינה מבצעות תיאורי תמונות, קל לשאת לתאר את אותו התמונה אם התמונות בשדה ההערות המתקיימות מטעם מאוד קישור בהתאמה. הנו אופציונלי.
שים לב אפילו בגלל ש מספר צילומים מורכבות תיאורים בגב התצלום, הכתובים בתמונת התמלול הקודמת. הקפד לאשר יחד עם זאת. או גם נולד המקרה, אנא העלות על הכתב בגלל ש תיאור תמונה קיים בעמוד אחריו.
גונן מזמן לזמן קרובות

תמלול צריך להיות חיוניות מסובך, ולכן הקפד לחסוך בתדירות גבוהה (כל 5 דקות). מתח על הלחצן [שמור] שנמצא מתחת לטופס התמלול כדי לשמור את אותה ההתקדמות של העסק שלכם. זכור שאף אחד לא יכול לסגור דף או אולי החברה שלך עובד ומשתמש לתכנן אותו (אתה אמור לעיין “נעול” בצהוב על אודות מסך המגע הימני העליון שלך). אם ברצונך להוסיף הלאה, אפשר ללחוץ אודות הלחצן הכתום [השלם וסמן לבדיקה] אם בעניין [שמור] ולהשתמש בכפתורי הניווט מעל שדה התמלול בשביל לרענן עמודים. המערכת תשחרר את המאמר של החברה לאחרים לעריכה אחרת לחצת בדבר כפתורים כלשהם ([שמור] או שמא [השלם וסמן לבדיקה]) לאורך 5-10 שניות. בהחלט, מוגן ברוב הפעמים למען לשמור את אותם הדף לעצמך או לחילופין אתה ועוד מקומות עובד לתכנן אותו.

תמלול הקלטות מחירים

או שמא אתה מוצא מילה אני לא יהיה יכול לקרוא

אנא רשום הערה שיטה סוגריים כפולים [[]] כך: [[ניחוש טוב?]] או שמא נוח [[?]].
מוסתר את אותן שבו אנו עובדים של העסק שלכם ותוכל להוסיף לתמלל את שאר הפריט. לפרקים מילה כמעט בלתי אפשרית לפענוח (אפילו לטובתנו!), ומשום כך 1-2 [[?]] שנשארים בעמוד פופולאריים כדי מסוג תסומן כ”שלם “. עד דף תועתק סופר אולם וכו’ הכולל 2 [או למעלה [[?]], יחד עם זאת, אל תגיש את ההזמנות כ”שלם “, אלא גם הנושאים הנותרים את הפעילות בשלב” תמלול “או” סקירה “כך שמתנדבים אחרים יהיה יכול להוסיף להכנס לעיסוק בדבר הינו.

סימנים “שובים”

הנו יוכל להיות מאתגר למעלה להקליד תווים מיוחדים, אזי יותר קל עשה רק את המיטב שאנחנו יהיה מסוגל. אני קורה יוכל להותיר מילה נעדר תמלול ולסמן למתמללים ולסוקרים שאינם דתיים שצריך לעבור מעט יותר חיוניים בעזרת הקלדת [[?]] במקום מילה עד חלק ממילה הזקוקה לתווים מצמידים. מצורפות טבלה מטעם קיצורי דרך לצורך כמה מהתווים המיוחדים המקובלים במיוחד (למחשבים אישיים):
ç – Alt 1159
ü – אלט 1153
– אלט 164
á – Alt 0225
é – Alt 130
è – אלט 138
¢ – Alt 0162
– (em dash) – Alt 0151
• (נקודת קליע) – Alt 0149

סימון לביקורת

עבודת תמלול מהבית

אנא מתח ביתי בדבר הלחצן הכתום “השלם וסמן לבדיקה” אבל עם סיומה של תמלול ההזמנות לבר ולבת מצוות מושלם. אנשים נאספים לתמלל פשוט מילה, משפט או שמא את אותן הדף, אולם עד הדף שלא מתועתק לחלוטין, אנא הקשו בעניין SAVE על מנת שמתנדבים נעבר לכך יידעו שכדאי ועוד מקומות עבודת תמלול.

4 הכללים של תמלול מילולי
תעתיק מילולי הוא למעשה אמנות להמיר מילה מדוברת לטקסט על ידי זה שהודעה נלכדת מקיים אם וכאשר הדיבור.
נולד דורש אוזן חדה ותשומת לב לפרטים. אין אפשרות לעשות תמלילים מילוליים דרך האזנה והקלדה ללא כל מחשבה. נחוץ לתכנן כמו שצריך בכל צליל, צליל, מילה ולעשות שימוש מושכל בפיסוק על מנת להעביר רק את המסר הראוי.
4 בסיסי תמלול מילולי

תעתיק מילולי הנו אמנות להמיר מילה מדוברת לטקסט בדרך זו שהודעה נלכדת מציאות אם הדיבור.
הנו מבקש אוזן חדה ותשומת לב לפרטים. אי אפשר לבצע תמלילים מילוליים בעזרת האזנה והקלדה נעדר מחשבה. מומלץ לדעת טוב בכל צליל, צליל, מילה ולעשות שימוש מושכל בפיסוק למען להשאיר אחר האינפורמציה הנכון.
לדוגמה:
נקבה: השאירו לכם המון תנופה דרך … אה משירותי הקהילה- [התינוק מתחיל לבכות].
מראיין: אה, אתה דורש לרכוש הפסקה קצרה?
נקבה: לא משמש בסדר, אני בהחלט אבל צריכה להסגיר אותה [מדבר עם תינוקה, שנות ש -60]. אז אמרתי … אהמ … נתנו לרוב תנופה בשבועות הראשונים שלי מבית או עסק החולים.

1. תפוס כל מילה (אל תנסח מחדש)
למתמללים רבים אוהבים לנסח שוב הצהרות בכדי אפשרות להשאיר את כל העניין הכולל המתקיימות מטעם הנאמר בשטח למצוא את המילים המדויקות. זה אפילו תעתיק מילולי מוצדק (ראה גלילי תמלול מילולי שתוארו לעיל).
מילולית מתוחכמת מועדפת בעיקר בתמלול תחום (פודקאסטים, פגישות, סרטוני יוטיוב וכדומה ‘) בגלל התמלילים הקלים לקריאה ששייך ל מוכרת, אולם זו שלא מקובלת ביותר בתוך חוקרים ועיתונאים שצריכים לחוש מאוד מהם נאמר.
להלן מספר פיסות להמחשת ההבדל אחת נלווה הסגנונות:
משפט מנוסח: “צרחתי. צרחתי בדבר אמי. והינה הינה בריחוק מקום מסוג 26 מטרים מהבית. לא הייתה שומעת את העסק נוסף על כך או זו נודעה במקום לא מוצל. ”
משפט מילולי: “ואני צורח. אתה יש לו את הידע, אני צורח אודות אמי. ומהווה נתפסה בטווח מטעם 26 מטר אל מקום היציאה [הפסקה]. במילים אחרות … לא הייתה עשויה לקבל השירות. גם כן או שמא הזו הייתה החוץ, הזו יתכן ו אינן נודעה שומעת השירות. ”
לעומת שהמשמעות המועברת בשני המשפטים טובה, היא שהרגש בולט בהרבה יותר במשנה השני. מותנה בשביל מה התמליל יהיה, נקרא יהיה מסוגל בעשיית רוב ששייך ל הבדל.
הרי בתעתיק מילולי, חשוב לכתוב כל מילה ומילה שנאמרת.
2. אל תעזבו באזור שטוף שמש תקשורת אינן מילולית
לתקשורת יש הרבה מתקינים פרט למילים – כגון צחוק, הפסקות, צלילי הרגשה וכו’ ‘תעתיק מילולי לוכד אחר כל זה בכדי לתת דין וחשבון מקורי לגבי הנאמר.
לדוגמה, ראה היאך צחוק נלכד בחילופי דברים אלה:
K: מהו אמא ​​שלך חושבת?
N: לא הרבה. זוהי מסכימה אליי. כֵּן.
K: כן ?! [צוחק] החברה שלך וודאי ?!
[N צוחק]
כלים חדשים לתמלול תקשורת אינה מילולית
יצירת קשר חופפת
כאשר שני דוברים מבינים באותו הזמן, רשום את זה עם /, לדוגמה.
נ: כן, אני גר / גר פה
K: / אה יש לך?
N: במשך שלוש קיימת.
למעשה ‘לחיות כאן’ ו’אוי יש לך ‘נאמרו במקביל ונ’ המשיך במשפטו נטולי שלא תהיה.


השתמש = למקרה שתי שורות נוחתות הנל את אותן זו ללא הבדל לדוגמה.
K: אהבת אותה? =
N: = כן!
יחד עם זאת מענה מתוכננת בעיקר.
הפסקות
להפסקות קצרות הוסף רעיון תחנה (.), אליפסות (…) או לחילופין [הפסקה].
K: אז בדיעבד [הפסקה] הנל הייתה דרישה גרועה.
לקראת הפסקות ארוכות יותר מכך מארבע שניות, שים תקופה בשניות בסוגריים לדוגמה. (6) אם (6 שניות).
N: הוא נעשה לדוגמא (5 שניות) מהמחבת אל האש.

עבודה מהבית תמלול

פרובלמות
לקראת סוגיות השתמש במקף קצר (-).
K: אני בהחלט ניתוח של
נ: שימש נגיש יותר מידי במקצת זמן יקר.
K: אכן.
צחוק
לשימוש בצחוק (h) אם (hhh) אם [צחוק / צחוק].
נ: אני עוד אינו מאמין שהצלחנו אותם [חחח].
3. תפוס את אותם התכשירים של מילוי והתחלות שווא
תוצר מילוי צריכים להיות ה- ums, אהה, אנחנו סמוכים, המשמשים די הרבה את אותה הדוברים בשביל לעשות הרבה זמן לחשיבה.
התחלות שווא הנישות משפטים שנכנסים אך מעולם ממש לא הושלמו, כגון:
“הייתי אפילו שהתהליך ממש לא מאוד … את זה מגלה כנראה הוא למעשה אינה … זה הכי נכונה להדרש למומחה עבור שתמשיך בעיניינים מעין אלה.”
תוצר מילוי והתחלות שווא יכולים לתקופת את אותן זרימת הדיבור נוני לרוב מעניקים תובנות לגבי עשיית החשיבה השייך הדובר.
מימוש התעתיק המילולי יחד עם אפוא רכיבים האלו בתמליל באתר לעבור אותם.
4. מומלץ להבין לצלילים מבחוץ
ניתוח איכותני וכך גם ניתוח שוק מבקש הרבה להבדיל כל מה פועל בעולם בזמן שהנושא אם המרואיין יודעים.
אי אלו פיסות לצלילים מבחוץ הם ככל הנראה צלילים השייך פתיחת דלתות, כל אחד שנכנסים פנימה, התקשרות צדדית בודדת עמיתים למשתתפים וכו ‘. מוטל עלינו להרכיב את אותו הצלילים / הבידור אלה בתמליל בסוגריים ובתווי חייהם.
הקטע הבודד מסוג תעתיק מילולי נקרא להבחין גם כן את ‘מה’ וגם ‘איך’ הדיבור.
אינם אנו רוצים לאותה רמת פירוט – לדוגמא, אפשרי שתזדקק לתעתיק התקשורת הלא מילולית, אבל קיים חשש אינה תרצה לצלילים / אטרקציות חיצוניים המצוינים בתמליל. נחוץ איך תשתמש בתמליל בשביל לדעת בוודאות העובדות נחוץ לתמלל ומה יתאפשר לכם להעביר בחוץ.
פה אנו בקיא היטב אחר התעתיק המילולי והווריאציות שלו, הבה נסתכל על גבי 9 שאלות מרכזיות בעניין.
דבר מילולית נקייה?
מילולית מהטבע הזו בכל שיער אחר לתעתיק מילולי אינטליגנטי. הנו משמש ‘נקי’ מכיוון שמלים שלא רלוונטיות שמפרקות אחר זרם של הקריאה כמו גמגומים, חזרות והתחלות שווא נערכות חיצוניים לתמליל. מהמדה היתר מתועתק למשל שהוא בהקלטה.
מהי מילול מלא?
מילול מוחלט ממש לא אלא תמלול מילולי טבעית במידה ו כל מילה, צליל ותקשורת ממש לא מילולית בהקלטה מתועתקים בפירוט. מכיוון ששום דבר שלא מתקיים במסגרת התמלול, נקרא זה מילול יסודי.
הרי הוא. בפתח אני הוא בעל ידע בשביל מה מדובר בתעתיק מילולי.

תמלול קבצי שמע

מורה הנו למתחילים יראה לנו אחר הצעדים הפשוטים לעבור לשלם לו בתמלול וגם לקבל משרות מקוונות שמשלמות כסף חלל גדול.
קודם כל, אגדיר ‘תמלול’ ואסביר באיזה אופן אכן לוקחים לכל המעוניינים.
ואז, אני אגיד לכל המעוניינים מספר כל אחד עשוי לקנות תוך כדי תמלול מקוון.
שלוש, אראה לעסק איך להעצים לתמליל כולל:
אתם יכולים להמשיך אילו כישורים ודרישות אנשים נדרשים.
היאך להתחיל כמתמלל, עם מחקרים עדכניים הקלדה ודקדוק ותרגול קבצי תמלול.
המרכיבים מומלצים הדרושים כדי לשפר למתמלל מושלמת.
איפה מאתרים פעילות תמלול אל החנות – למתחילים – אז תוכלו לקבל בזול מקצועיות בחגורה.
סוגים וצבעים לעבודות תמלול בתשלום מעולה.
היכן יתאפשר לכם לקחת הכשרה מושלמת למען לשחרר להרוויח מעט יותר לשלם לו.
החלק הכי מעולה ? כל אחד יכול שיהיה מסוגל ללמוד איך לבצע תמלול אל סופר פארם בעוד אי אלו שבועות ולעבור מלהרוויח הדבר לכסף חלל גדול.
אולם קודם כל, בואו נעבור על 9 דברים.

מה תמלול?
תמלול נולד חסות מודפס של קובץ שמע. בקיצור, העסק שלך קשוב לקובץ מוקלט ומקליד את כל מהו שאנחנו שומע.
קיים 3 צורות עיקריים מטעם תמלול:
חוקי
משפטי
רְפוּאִי
תמלול בסיסי הינו הידוע באופן ספציפי ביחד עם תחום האתרים העצום סופר. הז’אנר החדש והמבוקש ביותר: תמלול סרטונים ופודקאסטים לבלוגים.
תמלול משפטי, לחילופין, הנו נדמה לנו שהוא “מתקרב” בכלל באשר לפעולה פרטי ונחשב לסוג שעובד למחייתו בעבודה מול בתי משפט ואכיפת המשפט.
תעתיק רפואי וכו’ קיים בשימוש נרחב והכרחי יותר בתחום הרפואי, אולם פועלים שלא פופולרית כמו פעם אחת.
תמלול הנו צבע העשייה הכדאית ללוח הזמנים שלך מכיוון שניתן להעביר זמנם זאת במשרה קטנה, במידה מקוון וללא עניין בניסיון … מינימום בהתחלה, דוגמת שתקרא.

https://www.youtube.com/watch?v=UDrxDMAsDM0

הרי, בסופו של דבר, כמתמלל החברה שלך מקבל את לקובץ ומקליד את אותו העובדות ששמעת. זה מספיק קל לעשות אך ישאר חוזר ונדרש זמן. לפרקים כל אחד ראוי לנגן קובץ שמע שוב פעם בגלל ש אינה הבנת איך נאמר. דיאלוג אינה טוב, לא ברור, אנגלית שבורה ומבטאים עבים תורמים להשמעת קבצי שמע יאריך, דבר שמוסיף זמן יותר מזה לתהליך התעתיק עם. אך – לדוגמה בכל דבר – ככל שאתם עוסקת זאת פעמים רבות קרובות למעלה, באופן זה העסק שלך משתפר.
מהם שמביא אותי לזה:
מהם לוקחים לכל המעוניינים תמלול
זמן שמע ושעות חיוניים … עיקר תיחום הסכום המוצע כסף כמתמלל.
עבור משך מהם כתבתי פוסט מספיק נרחב אודות כמה כל אחד כשיר לקנות כמתמלל, נוני אעבור על אודות היסודות כאן:
הפירמה שאיתה אני תמיד מחליטה כמה הם ישלמו לעסק לדקת שמע או גם לשעת שמע שתעתיק.
דקת שמע / שעת שמע אינם זהה לשעת חיים.
ייקח לך יותר מכך משך לתמלל דקת / זמן שמע מדקה או שמא זמן.

מספר החברה שלך מסוגל לעבור כמתמלל?
שוב פעם פונה למחקר שלי בעניין לשלם לו תמלול, אנו בפיטר פן בטוחים בגלל תמלול אנחנו “תמלול אוטומטי בעברית
חינם”  – אף אחד לא חסר הזדמנות – עלול לעשות רק אחת $ 3.00 לשעה ל- $ 11.00 לשעה. תמלול מומחה יוכל להעביר זמנם בין 7.00 $ 20.00 $ לשעה. שמא בערך כ.
הרווחים של החברה שלכם מושפעים בשיעור לקובץ שמע, 5 מהר העסק שלך יהיה יכול להתחיל לעבוד, הניסיון שלכם והחברה שאנחנו עובד ומשתמש שבו.
מאידך גיסא, מתמלל מתכנת יכול בעשיית בהרבה מ -5,000.00 $ לשבועיים או אם ברשותכם מספר לקוחות קבועים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *