שירותי תמלול

תוכנת תמלול חינמית איך

 

תוכנת תמלול חינמית איך

תוכנת תמלול חינמית
צבע – עיין במדריך נכון שכיח למשל מדריך הסגנון מטעם שיקגו עד מלווה APA
קיצורים – אפילו, הימנע מקיצורים תוכנת תמלול חינמית .
מוסמך תיבות – מספק עובד את אותן השם הכללי הנקרא ראשי תיבות או גם ידוע. השתמש בסוגריים מרובעים בשביל להעניק את כל הכותרת המלאה מסוג השם או גם הארגון דוגמה: “התחלתי בעלי SCLC [ועידת מנהיגות נוצרית דרומית].
תועלת באותיות רישיות – עקוב את אותם הצורות הנכונות הנקרא אנגלית נורמטיבית בטקסט רץ.
כותרות מנהליות – כותרות באותיות רישיות אבל כשהן משולבות יחד בו ומתייחסות לעובד סביר. הם ככל הנראה אינן נעזרים באותיות רישיות למקרה מתייחסים לכותרת לא מעטה. דוגמא: שוחחתי יחד עם הקנצלרית [ד”ר. לואיס] דודי.
מסבירים – השתמש בספרות לעומת המספרים אינו יקרה את אותה החוקים. או שנים זו המילה הראשונית במשפט, עליכם לאיית אותה. דוגמה: “עברתי לגרינסבורו ב- 1937 או שמא 38 ‘.” “שישים נודעה שנת ה- sit-ins.”

עדכונים תמלול

1. זיהוי ראיון
עבור כל ראיון קוד קוד מסוג זה: <h nt = “FR” nr = “FR + חמש שלוש ספרות”>
לְמָשָׁל <h nt = “FR” nr = “FR004”> (ראיון רביעי יחד סטודנטית לשפת או גם בצרפתית)
נקודות לקודי מדינה:
הולנדית = DU001
גרמני = GE001
נורווגית = NO001
ספרדית = SP001
שוודית = SW001
מדי הראיונות יודעים להסתיים בתג אחר (בשורה נפרדת): </ h>

2. רמקול מסתובב
סיבובי רמקולים מוצגים בפורמט אנכי, בקיצור אחד מתחת לשני. בעוד האות “A” הסגורה פעם אחת סוגריים זוויתיים קורה מסמנת רק את תורו שהיא המראיין, האות “B” רק אחת סוגריים הזווית מציינת רק את תפניתו ששייך ל המרואיין (הלומד). סיום מלא השייך יתר על המידה סיבוב מסומן דרך </ A> או </ B>.
לְמָשָׁל <A> בסדר אז באיזה דגם מצוקה בחרת </ A>
<B> הסרט אם המחזה שלדעתי נקרא מושלמת עד רע במיוחד </ B>

עלות תמלול הקלטות

3. דיבור חופף
התג <חפיפה /> (עם ביזנס 1 “חפיפה” ל קו נטוי) הינו לציון תחילת הדיבור החופף. יש צורך לציין את זה רק בשתי התורות. ממש לא נאמר תם דיבור חופף.
לְמָשָׁל <B> בהחלט נסעתי פעם לאוטובוס ללונדון ולעולם אינם <חופף /> אעשה זאת מחדש </ B>
<A> <חפיפה /> הנו יותר איטי </ A>

"תמלול ראיונות לסטודנטים"

4. פיסוק
איננו משתמשים בסימני פיסוק לציון גבולות משפטים או אולי סעיפים.
5. הפסקות ריקות
הפסקות ריקות מוגדרות פנוי על הקלטת, למעשה נעדר צליל, או לחילופין כשמישהו קל נושם.
יוצאים אליו תועלת באירוע השלושה רבדים הבאות: נקודה אחת להפסקה “קצרה” (<1 שנייה), שני דוגמאות להפסקה “בינונית” (1-3 שניות) ושלוש פיסות להפסקות “ארוכות” (> 3 שניות) .
לְמָשָׁל <B> (אהמ) .. נולד סרט בריטי אסור משמעותית אישים בימינו </ B>
6. מילוי הפסקות ותיעוד אחורי
הפסקות מלאות ותיעוד אחורי מוצבים אחת בלבד סוגריים ומסומנים בערך (אה) [קצר], (er), (em), (erm), (mm), (uhu) ו- (mhm). יש להמנע מ לשים בכלי מילוי שונים.

עבודות תמלול מהבית

לְמָשָׁל <B> באמת. אז נאמור נמכר בשם חם יותר (אה) יחד עם זאת נתפסה (אה) עיר נדחת ביותר </ B>
7. קטעים שלא מובנים
משתמשים ברשתות תלת-שכבתית כדי להציע אחר נמשך הקטעים הלא ברורים: <X> מייצג הברה או שמא צליל אינם ברורים או אולי מילה בודדת, <XX> מייצג 2 סימנים אינה ברורות, ו- <XXX> מייצג יותר מזה משתי סימבולים.
לְמָשָׁל <B> <X> יכולים להיות יותר קל מתחננים <XX> עליכם בתוכו בכנות אשר הוא עשה קורס .. לאורך מספר ימים </ B>
או שמא מתמללים אינו בטוחים עד מאוד במילה או שמא במילה המסתיימת, אודותיהם לכלול זה שיטה המילה ואחריה הסמל <?>.
לְמָשָׁל <B> הלכתי לראות מכר <?> שבו באוניברסיטה ונשארתי </ B>
יתאפשר לכם להרכיב שמות אינם מקובלים הנקרא עיירות או אולי כותרות שהיא סרטוני וידאו כ <בלוח לונדון> או אולי <כותרת הסרט>.
לְמָשָׁל <B> לאן עוד הלכנו (שם) <שבו ברצלונה> הנו בבוליביה </ B>
8. אנונימיזציה
הנתונים צריכים להיות אנונימיים (ניתן לשמור שמות מטעם אנו בפיטר פן מפורסמים למשל זמרים או שמא שחקנים). מתמללים רשאים להכניס בתגיות לדוגמה <ביקום ביתי מסוג מרואיין>, <שבו ביתית ושם מושלם ששייך ל מראיין> עד <בלוח פרופסור> כדי לשנות שמות.
לְמָשָׁל <A> אני בהחלט <השם שלו האישי של המראיין>. הדבר קוראים לכם </ A>
9. סימני אלפבית קטומות
אותיות קטומות מלוות מהר בסימן זהה.
לְמָשָׁל <B> הנו ועוד מקומות דומה = קבוע לתיאטרון </ B>
עשר. איות ושימוש באותיות רישיות
עליכם להקפיד על אודות מוסכמות האיות הבריטיות. אותיות רישיות נשמרות רק כשנדרש בעזרת מוסכמי איות לגבי סימנים מורכבות מסוימות (שמות וילוץ, אני, גברת ועוד ‘) – אינם קודם כל סיבובים.

11. טפסים מכווצים
ממחיר השוק הטפסים החוזים הסטנדרטיים נשמרים מכיוון שהם אחרים אופייניים לדיבור.
12. טפסים לא סטנדרטיים
סוגים ממש לא סטנדרטיות המופיעות במילון מתועתקות אורתוגרפית בשיטת ההגיונית במילון שלהן: cos, dunno, gonna, gotta, kinda, wanna ו- yeah.
13. מיומן תיבות
עד בעל ידע רב תיבות מבוטאים כרצפי סימני אלפבית, מהווים מתועתקים כסדרה שהיא מילים שלמות המופרדות בעזרת רווחים.
לְמָשָׁל <B> בהחלט קלוש עשיתי עיצוב צרפתי וגרמני אלא G C S E </B>
או לחילופין, לעומת אנשים אלה, מקצועי תיבות חושבים כמילים, הם מתועתקים כסדרה מטעם מילים ענקיות ואינן מופרדות תוך כדי רווחים.
לְמָשָׁל <A> (mhm) (אה) כל אחד עושה MAELT </A>
22. תאריכים ומספרים
יש לכתוב דמויות במילים. נקרא יכול למנוע את אותה העמימות הנקרא, כמו, “1901”, שאפשר לדבר במס’ נתיבים אחרות.
לְמָשָׁל <B> משמעותית אנו בפיטר פן מתלוננים ואומרים נכונה שהמענקים שיש אלפיים ומאתיים </ B>
15. סמלים נוספות והגייה
תווים מסוג אחר מסומנות שיטה <פורץ> (לפני המילה) ו </ פורין> (אחרי המילה).
לְמָשָׁל <B> איננו יכולנו לנקות תוך שימוש (er) סכינים ובאמצעות כך הלאה <foreign> enfin </foreign> היינו (er) </B>
ככלל, ההגייה הזרה איננו מצוינת, חוץ כאשר מדובר אותה המילה הלועזית והמילה האנגלית גלות. או במקרה הינו המילה מבוטאת כמילה לועזית, זו גם מסומנת גם כן באמצעות התג <שוב>.
לְמָשָׁל <B> שלא הינו עבורנו את אותו (erm). הבחנה <אחרות> </ אחר> </ B>

תמלול קבצי שמע

16. נוספים פונטיים
(א) הארכת הברות
נקודתיים אחרת לסיום המילה כדי להציע שההברה האחרונה התארכה. נולד משמש לרוב יחד עם אותיות עצמיות כמו, זה או גם אם. אסור להשתמש נקודתיים למילים.
לְמָשָׁל <B> זה משהו שאכנן: להוסיף </ B>
(ב) מאמרים
– למקרה מבטאים את הדבר כ [ei], המאמר א מתועתק כ- [ei];
לְמָשָׁל <B> ודבר זה הוא באומדן (erm). חיי האדם בבית ספר ציבורי [ei] (אה) באמריקה הייתי מוצא לנכון </ B>
– במקרה ש מבטאים את הדירה כ- [i:], הדף מתועתק כ- [i:].
לְמָשָׁל <B> והווילה [i:] אותה התארחנו נתפסה באחד העמקים </ B>
17. בניית פרוזודי: יופי קול
עד קובעים קטע מיוחד השייך עיתון צוחק עד לוחש למשל, נקרא מסומן על ידי הכנסת <שאתה לצחוק> או שמא <שאנחנו ללחוש> כבר לפני קטע הדיבור המדובר ו <מפסיק לצחוק> או לחילופין <מפסיק ללחוש> בסוף הוא למעשה .
לְמָשָׁל <B> <שאתה לצחוק> אני שלא ראוי לספור אותם אני בהחלט חשוב אבל להגיד זו <מפסיק לצחוק> </ B>

מחיר תמלול לשעה

18. צלילים קוליים לא מילוליים
צלילים קוליים אינו מילוליים סגורים רק אחת סוגריים זוויתיים.
לְמָשָׁל <B> אני מחכה שכך חיוני עבורנו 5 <שיעולים> קרובי משפחה בתוכו במקום לא מוצל </ B>
לְמָשָׁל <B> אזי חזרתי לברדה .. והתיישבתי מחדש <מחקה צליל הנקרא גיטרה> </ B>
19. הערות הקשר
פעילויות אינה לשוניים מסומנים אחת סוגריים זוויתיים אך אם זה נחשבים איכותיים לאינטראקציה (אם אלו המשתתפים מגיב לתופעה, למשל).
לְמָשָׁל <A> ממש לא הינו אופטימלי שיש לך בית אמבטיה משלך </ A>
<מישהו בא אליו>
<B> שלום לכם </ B>
20. השקעות
חיוני להוריש פעם שלושה המשימות המרכיבות את אותם הראיון (נושא נתפס, דיון חופשי ותיאור תמונה). הנו מבצעים אפשרות התגיות הבאות: <S> (לפני מקרה ההגדרה), </ S> (אחרי עניין ההגדרה), <F> (לפני הדיון בחינם), </ F> (לאחר הדיון בחינם), <P> (לפני תיאור התמונה), </ P> (אחרי תיאור התמונה). תגים אילו מוצאים לנכון ללמוד שורה נפרדת ובכלל לא מוצאים לנכון להפריע לסיבוב.
לְמָשָׁל <S>
<A> עשית מצליחים לקחת בעיה </ A>

כולל תמלול כלליים שרוב מתמלל נדרש לדעת בוודאות

תמלול קבצי שמע עד וידאו מעתיק את מקום מגוריו יחד עם לא מעט אתגרים. לכל עיצוב תמלול יש עלינו סט המלצות פרילנסר שרוב מתמלל (חדש וישן) יש צורך לעמוד שבה. קורה שאנחנו, ברצונם להעביר זמנם תמליל איכותי ומושלם (או על פי רוב מושלם), אלו שוכחים אחר ההנחיות הבסיסיים.
מתמללים שרק התחילו לשחרר להוסיף ראשית את אותו ההנחיות הבסיסיים שניתן להחיל מירב ניתוח סגנון תמלול.

או לחילופין אתה מתמלל, שכח עבור יום מעכשיו סימנים מילוליות, מילוליות ומילים ז’רגניות רבות.
איך מתחיל ראוי ללמוד ולזכור זה ההנחיות הבסיסיים שינחו השירות בעבודת התמלול של החברה.

נעדר מיזוג לאיכות המיומנות או גם המומחיות של העסק שלכם, שלנו להוסיף תשתית עמיד בתמלול ככה ל רצוי מעט יותר לערוך מעקב אחר הכללים הספציפיים מטעם פרויקטי התמלול.

כפי אנו בהחלט בקיא היטב, איננו מדי העבודות זהים. לכל המעוניינים העובדות בקשות ותנאים ספציפיים. עבור שהינכם מדפדף בכללים המבלבלים ולעתים סותרים זאת, של החברה שלך להבין תחילה את כללי התמלול הבסיסיים מאוד.

כמעט לכל בית עסק תמלול עליכם כלים קליינטים משלה, אולם בכלל בנוגע ליסודות, נגריות תמלול נוטות להסכים על אודות היסודות.

כמתמלל של החברה שלך לעמוד בהנחיות טובי ניקיון ואחזקה ולעמוד בדרישות המינימום. אחר, עבודתך תידחה.

תאר לעצמך שאתה מבלה ימים בתמלול קובץ שמע בן שעה רק בכדי להידחות? זה הרסני ואנחנו אינם חפצים שזה יקרה לאף אחד מהמתמללים של העסק. היום שלכם ראוי ואנחנו מתעניינים ב שתעמוד בדרישות ותקבל לשלם לו לצורך עבודתך הקשה.

אך לפעמים, מוטל עלינו בתמליל עשר טעויות שהופכות את אותן היצירה לבלתי שמישה. הוא דבר שאולי אנו מכנים “לא זמין ללקוח”.

אם תמליל אינה במצב לקליינט, המשמעות הנוכחית שחוסר רגישות מסוג מורה הסגנון למשל אפילו שהיא ההנחיות הבסיסיים.  תוכנת תמלול חינמית הוסף רשלנות וחוסר חשיבה לפרטים נוספים וקיבלת לעצמך אסון שמחכה להמצא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *