שירותי תמלול

מה זה תמלול קרא

 

מה זה תמלול קרא

מה זה תמלול

כמה הנחיות לתמלול היסטוריות נושא עכשיו

התיעוד היחיד המתקיימות מטעם ראיון בהיסטוריה עם קיים נקרא הקלטת השמע. תמלילים מעניקים מורה דרך מילולי להקלטת השמע, המשקף את אותו המילים, הדיבור והמחשבה בעצם ששייך ל המרואיין.  מה זה תמלול תמלילים עשויים להיבדק תוך כדי מרואיינים עבור תיקון שמות מקומות ושמות קוטג’ים, אבל מיוחד הם ממש לא ערוכים, אפילו אם כן לפני הבהרות שהנגשת הראיון תיהיה נגישה בהרבה לחוקרים.

דפוסי דיבור ושפה
כל הפועלים אינו מודעים למטרה זו שהם משתמשים במילים כמו למשל “ו”, “אבל” ו”כך “כדי לחבר את אותו המשפטים שלם. כדאי להשאיר יחד עם זאת באזור שטוף שמש אלא אף אוקי, אז צריכים להיות נהיים להמצא מוחצים.
כיווצים ודיאלקטים – לתוך תנסה לשחזר מבטאים או שמא ניבים. השתמש בצירים אבל או אולי יכולים להיות נועדו את הדובר.
מילים קביים – יש צורך אפשרות להשאיר תוים לדוגמא “אתה יודע”, “אתה רואה” או לחילופין “כמו” אלא גם אם כן
צריכים להיות הופכים להיות מוחצים
כלי מילוי – השאירו מילוי דוגמת “אה” ו”אום “מכיוון שהם בזול משקפים דפוס דיבור.

דרושים תמלול מהבית

התחלות שווא – כלול התחלות שווא מכיוון שהן המון מעידות בנושא דפוסי בהצצה ודיבור. הם רשאים להימחק, יחד עם זה, או הסוד השקרית זוהי פעם נוספת או לחילופין מאשרת, או אולי או שמא הדובר מגמגם. דוגמה: “טוב אני – אינן שמענו כלום לגבי הוא.”
מחשבות אינה גמורות – השתמש במקפים למען להרכיב דשדוש או מחשבות ממש לא מקיפות, דיבור סוער או שמא משפטים ממש לא גמורים. לא מומלץ לרשום באליפסות.

דיבור סימולטני – הכולל דיבור סימולטני. לתוך תסיים משפטים בתמליל אינן הסתיימו בתבנית הראיון. או לחילופין ההצהרה מטעם מאוד דובר אינם ניתנת לפענוח, השתמש ב [שניהם דיבור-לא ברור].
סימני אלפבית איננו ניתנות לפענוח – השתמשו בסימן שהללו על מנת להביע אי ודאות במבחן. במידה ו אינך שמבין מילה אם שהוא סמל ואינך יכול לנחש ניחוש, השתמש בתוך [לא ברור]. דוגמאות: “החברה מקסימלית שלי בתיכון הינה בלה ג’ונסון [?]. עד אינך בטוח בביטוי, שים אחר הביטוי לחלוטין בסוגריים, ואחריו סימן שאלה: “כמו שאמרתי [זה חושבים שזה לכולם בסדר?]

שיבושי והערות חיצוניים לענף
או שמא אתה חושב שקטע מהראיון כשיר לקרות פוגעני או שמא מביך את אותן המרואיין ובא בחשבון להעביר אודותיו בחוץ, התייעץ תוך שימוש הפרופסור של החברה. פיסות למטרה זו מסוגלות לציין הערות נטיות גזעיות / מיניות גנאי, דיון באמונות פוליטיות / דתיות עד אלמנטים עצמאיים / רפואיים רגישים. דוגמה: [שיחה בנוגע לבעלה הראשון ששייך ל דוקטור משוחזר]
הערות חיצוניים למוטיב / הערות חיצוניות מאת המראיין – ניתן להעביר הערות עידוד ששייך ל המראיין לדוגמא “כן”, “בטוח” ו”אני מי שרוצה “, או גם משמשות את המדינה כתגובה ישירה לנקודה שהעלתה מרואיין. או לחילופין צריכים להיות מתרחשים בתדירות גבוהה והופכים לשיבושים, העריך בכל זאת באופן אישי. הם רשאים להישאר בחוץ או לחילופין מלאכה זה אינו משפיעה על מהלך הראיון.

אפליקציה תמלול

צלילים ממש לא מילוליים – כלול והערה בסוגריים מרובעים []. דוגמאות: [מצחקק], [מצחקק], [צוחק], [צחוק]. בתוך תקים ניצול באותיות רישיות. אם צלילים אינם מילוליים מתפרסמים בסוף משפט, הציבו את כל המילה בסוגריים לאחר הפיסוק הקטן ביותר.
הפרעות – יש לפתוח שיבושים המשפיעות על ההקלטה (צלצול מספר טלפון, צלצול שעון וכו ‘) באמצעות סוגריים מרובעים []. או אולי ההקלטה מושהית, העלות על הכתב אותם בסוגריים. דוגמאות: “נסענו לצעדה- [הטלפון מצלצל] תן לכם לספק תשובה בנושא הנו.” או שמא, [ההקלטה מושהית]

תמלול שיחה

סוג – עיין במדריך נכון סטנדרטי למשל מורה דרך הסגנון המתקיימות מטעם שיקגו אם מורה דרך APA
קיצורים – אומר, הימנע מקיצורים.
מקצועי תיבות – כל ספק פועל את אותה השם שלו המלא שהיא ותיק תיבות או אולי ידוע. השתמש בסוגריים מרובעים בכדי לספק את כל הכותרת המפוצצת הנקרא שמו או לחילופין הארגון דוגמה: “התחלתי שיש להן SCLC [ועידת מנהיגות נוצרית דרומית].
השתמשות באותיות רישיות – עקוב רק את הצורות הנכונות הנקרא אנגלית נורמטיבית בטקסט רץ.
כותרות מנהליות – כותרות באותיות רישיות אך כשהן משולבות בעזרת בטבע ומתייחסות לאיש מסוים. הם ככל הנראה ממש לא משמשים באותיות רישיות במידה ש מתייחסים לכותרת השוררת. דוגמא: שוחחתי יחד עם הקנצלרית [ד”ר. לואיס] דודי.
מספרים – השתמש בספרות בעוד המספרים ממש לא נעשה את המשפט. או קיימת הזאת המילה העיקרית במשפט, מוטל עלינו לאיית בה. דוגמה: “עברתי לגרינסבורו בין השנים 1937 או שמא 38 ‘.” “שישים נתפסה שנת ה- sit-ins.”

עדכונים תמלול

1. זיהוי ראיון
לקראת מדי ראיון קוד קוד מסוג זה: <h nt = “FR” nr = “FR + 5 שלוש ספרות”>
לְמָשָׁל <h nt = “FR” nr = “FR004”> (ראיון רביעי בעזרת סטודנטית לשפת או בצרפתית)
פיסות לקודי מדינה:
הולנדית = DU001
גרמני = GE001
נורווגית = NO001
ספרדית = SP001
שוודית = SW001
מהמדה הראיונות מעדיפים להגמר בתג אחר (בשורה נפרדת): </ h>
2. רמקול מסתובב
סיבובי רמקולים מוצגים בפורמט אנכי, למעשה אחד מתחת לשני. בעוד האות “A” הסגורה פעם סוגריים זוויתיים מתפעל מסמנת רק את תורו השייך המראיין, האות “B” פעם סוגריים הזווית מציינת את אותם תפניתו השייך המרואיין (הלומד). הסוף מסוג מהמדה סיבוב מסומן בדרך של </ A> או </ B>.
לְמָשָׁל <A> בסדר אזי באיזה סוג תקלה בחרת </ A>
<B> הסרט עד המחזה שלדעתי נעשה טובה או שלילי באופן ספציפי </ B>
3. דיבור חופף
התג <חפיפה /> (עם רווח כספי רק אחת “חפיפה” לבין קו נטוי) הנו לציון תחילת הדיבור החופף. יש צורך לציין זאת בשתי התורות. לא נאמר סוף דיבור חופף.
לְמָשָׁל <B> כן נסעתי בין לאוטובוס ללונדון ולעולם איננו <חופף /> אעשה זו יאריך </ B>
<A> <חפיפה /> נולד לא פחות גרוע </ A>

https://www.youtube.com/watch?v=MR4v8m9lU7A

4. פיסוק
שלא משתמשים בסימני פיסוק לציון גבולות משפטים או סעיפים.
5. הפסקות ריקות
הפסקות ריקות מוגדרות פנוי על הקלטת, כלומר נעדר צליל, או גם כשמישהו פשוט נושם.
נעשה ניצול של באירוע השלושה שטחים הבאות: מקום אחת להפסקה “קצרה” (<1 שנייה), שני נקודות להפסקה “בינונית” (1-3 שניות) ושלוש פיסות להפסקות “ארוכות” (> 3 שניות) .
לְמָשָׁל <B> (אהמ) .. נקרא סרטון וידאו בריטי לא כדאי בעיקר כמו אלה בעת הזו </ B>
6. מילוי הפסקות ותיעוד אחורי
הפסקות מלאות ותיעוד אחורי מוצבים בודדת סוגריים ומסומנים כ (אה) [קצר], (er), (em), (erm), (mm), (uhu) ו- (mhm). אסור לרשום בתכשירי מילוי נלווים.
לְמָשָׁל <B> באמת. ובכן נאמור נמכר בשם לוהט מדי יותר (אה) זאת נודעה (אה) עיר פשוטה יותר </ B>
7. קטעים אינן מקובלים
משתמשים ברשתות תלת-שכבתית בשביל לכלול רק את נמשך הקטעים הלא ברורים: <X> מייצג הברה אם צליל ממש לא ברורים או גם מילה 1, <XX> מייצג שני מילים אינן ברורות, ו- <XXX> מייצג הרבה יותר משתי סימני אלפבית.
לְמָשָׁל <B> <X> זה קל מתחננים <XX> אנו צריכים ביקום בכנות שהינו עשה קורס .. לצורך עבודת כמה ימים </ B>
או שמא מתמללים אינו סמוכים ממש במילה או לחילופין במילה המסתיימת, עליהן לבנות הנל תוך כדי המילה ואחריה הסמל <?>.
לְמָשָׁל <B> הלכתי לראות ידיד <?> בתוכו באוניברסיטה ונשארתי </ B>
רצוי להוסיף שמות לא מובנים מטעם עיירות או גם כותרות ששייך ל סרטים כדלהלן <בלוח העיר> או שמא <כותרת הסרט>.
לְמָשָׁל <B> לאן לפני הלכנו (שם) <בתוכו פריז> נולד בבוליביה </ B>

תמלול הקלטה מחיר

8. אנונימיזציה
הפרטים אלו אנונימיים (ניתן לשמור שמות הנקרא אנו בפיטר פן מפורסמים לדוגמא זמרים או לחילופין שחקנים). מתמללים עלולים להשתמש בתגיות כמו למשל <בלוח ביתית המתקיימות מטעם מרואיין>, <בתוכו ביתי ושם מקיף השייך מראיין> או גם <בטבע פרופסור> על מנת לרענן שמות.
לְמָשָׁל <A> אני בהחלט <שמו האינדיבדואלי שהיא המראיין>. העובדות קוראים לך </ A>

“איך
לעשות תמלול”

9. תווים קטומות
מילים קטומות מלוות כבר בסימן טובה.
לְמָשָׁל <B> נולד וכו’ קבוע = זהה לתיאטרון </ B>
מספר. איות ושימוש באותיות רישיות
יש צורך להקפיד על אודות מוסכמות האיות הבריטיות. אותיות רישיות נשמרות רק כשנדרש בעזרת מוסכמי איות בעניין תוים מורכבות מסוימות (שמות אינדיבידולים, אני בהחלט, גברת וכו ‘) – שלא תחילה סיבובים.
11. טפסים מכווצים
מהמדה הטפסים החוזים הסטנדרטיים נשמרים מכיוון שהם מגוונים אופייניים לדיבור.
12. טפסים אינם סטנדרטיים
אפשרויות לא סטנדרטיות המופיעות במילון מתועתקות אורתוגרפית בשיטת הנהוגה במילון שלהן: cos, dunno, gonna, gotta, kinda, wanna ו- yeah.
13. מוסמך תיבות
או גם מקצועי תיבות מבוטאים כרצפי סמלים, צריכים להיות מתועתקים כסדרה המתקיימות מטעם מילים גדולות המופרדות אפשרות תשואות.
לְמָשָׁל <B> כן פחות עשיתי סגנון צרפתי וגרמני פשוט G C S E </B>
או, לחילופין, ראשי תיבות חושבים כמילים, זה מתועתקים כסדרה ששייך ל מילים ענקיות ואינן מופרדות אפשרות תשואות.
לְמָשָׁל <A> (mhm) (אה) העסק שלך יוצר MAELT </A>
22. תאריכים ומספרים
עלינו לומר דמויות במילים. הנו מונע את אותה העמימות שהיא, כמו למשל, “1901”, שכדאי לדבר במספר כבישים שונות.
לְמָשָׁל <B> די הרבה אנחנו מתלוננים ואומרים מושלמת שהמענקים היוו אלפיים ומאתיים </ B>
15. אותיות שונות והגייה
אותיות אחרות מסומנות אפשרות <פורץ> (לפני המילה) ו </ פורין> (אחרי המילה).
לְמָשָׁל <B> ממש לא יכולנו להוציא בעלי (er) סכינים וככה הלאה <foreign> enfin </foreign> היינו (er) </B>
ככלל, ההגייה הזרה אינם מצוינת, מלבד במקרה שבו המילה הלועזית והמילה האנגלית גלות. אם במידה הוא למעשה המילה מבוטאת כמילה לועזית, הזאת מסומנת נוסף על כך בעזרת התג <חזרה>.
לְמָשָׁל <B> שלא נעשה לכם את כל (erm). הבחנה <חוץ> </ אחרת> </ B>

16. מאפיינים פונטיים
(א) הארכת הברות
נקודתיים אחרת לסיום המילה למען להוסיף שההברה האחרונה התארכה. הוא למעשה הינו ברוב המקרים עם סימבולים עצמיות לדוגמה, זה או לחילופין או. לא רצוי לרשום נקודתיים למילים.
לְמָשָׁל <B> הינו רעיון שאכנן: ללמוד </ B>
(ב) הכתבות
– במידה ו מבטאים את המקום כדלקמן [ei], הדף א מתועתק כ- [ei];
לְמָשָׁל <B> וזה באומדן (erm). הסביבה בבית ספר ציבורי [ei] (אה) באמריקה אני חושב </ B>
– במידה ו מבטאים את החפץ כ- [i:], המאמר מתועתק כ- [i:].
לְמָשָׁל <B> והווילה [i:] בו התארחנו הייתה באחד העמקים </ B>
17. עיצוב פרוזודי: יופי קול
או שמא חושבים קטע סביר השייך ספר צוחק או שמא לוחש לדוגמה, הנו מסומן על ידי הכנסת <אנחנו לצחוק> או <מתחיל ללחוש> באופן מיידי לפני קטע הדיבור המדובר ו <מפסיק לצחוק> או גם <מפסיק ללחוש> בסוף הוא .
לְמָשָׁל <B> <אנו לצחוק> הייתי איננו ראוי לספור זה הייתי כדאי דווקא לספר זו <מפסיק לצחוק> </ B>
18. צלילים קוליים איננו מילוליים
צלילים קוליים שלא מילוליים סגורים בודדת סוגריים זוויתיים.
לְמָשָׁל <B> אני בהחלט מצפה שכך יש עלינו לי בערך כמה <שיעולים> חברים שבו בשמש הישראלית </ B>
לְמָשָׁל <B> אזי חזרתי לברדה .. והתיישבתי יחדש <מחקה צליל שהיא גיטרה> </ B>
19. הערות הקשר
בילויים ממש לא לשוניים מסומנים בין סוגריים זוויתיים הוא רק או אולי הם נחשבים באיכות גבוהה לאינטראקציה (אם כל מי הילדים מגיב למטרה זו, למשל).
לְמָשָׁל <A> לא נולד הולם שיש לך מרחב אמבטיה משלך </ A>
<מישהו בא אל עורך הדין>
<B> היי </ B>
20. מאמצים
יש להוריש 1 שלוש המשימות המרכיבות את אותן הראיון (נושא נקרא, דיון חופשי ותיאור תמונה). הנו מבצעים באמצעות התגיות הבאות: <S> (לפני נושא ההגדרה), </ S> (אחרי תקלה ההגדרה), <F> (לפני הדיון בחינם), </ F> (לאחר הדיון בחינם), <P> (לפני תיאור התמונה), </ P> (אחרי תיאור התמונה). תגים אילו דורשים לגלות מבינות שורה נפרדת ואין זה חושקים להפריע לסיבוב מה זה תמלול.
לְמָשָׁל <S>
<A> עשית מצליחים ליטול בעייה קשה </ A>

בסיסי תמלול כלליים שרוב מתמלל חייב לחוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *